ĐỘI VỆ SINH CÔNG CỘNG XIN GIỚI THIỆU DỤNG CỤ THÔNG CỐNG NGHẸT Chúng ta ai cũng hiểu là khi sử dụng một sản phẩm hay một món đồ dùng nào thì cũng phải bảo quản chăm sóc thì nó mới sử dụng được lâu, hệ thống thoát nước cũng vậy cũng phải bảo quản thì nó